[ / / ] [ b / int ] [ a / fo / g / mu / t ] [ visi / meta ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Tema
Žinutė
Failas
Įterpti
CAPTCHA
Parinktys
(Slaptažodis ištrynimui / redagavimui)

      

1712311464250-0.webm (14,72 MB, 1280x720, G&G cirkuliacija [PsAFt3U….webm)

1712311464250-1.jpg (24,38 KB, 206x264, 1610245788105.jpg)

1712311464250-2.jpg (78,37 KB, 500x500, 1589303894516.jpg)

Penktadienis Anonimas  Nr.9699

Raportadienis? Raportadienis!

Anonimas  Nr.9700

1712312170192-0.jpg (116,19 KB, 998x971, GKR9nYvXsAAfVMr.jpg)

1712312170192-1.jpg (113,53 KB, 802x802, GKSE32xXQAE07nj.jpg)

1712312170192-2.png (852,62 KB, 1254x603, Ekrano nuotrauka 2023-06-1….png)

kažkur

Anonimas  Nr.9702

1712317163584.jpg (937,55 KB, 3472x4624, IMG_20240405_140102.jpg)

nakurchikas parengtas savaitgaliui

>CE

Anonimas  Nr.9721

1712952375758.jpg (264,92 KB, 1024x1365, 1675412201438-2.jpg)

>>>>>>>>>>>ČE

Anonimas  Nr.9722

1712954669687-0.jpg (93,63 KB, 1080x1216, 150256561470644811626685.jpg)

1712954669687-1.jpeg (175,6 KB, 1024x1024, OIG1.Yi1FCebo.jpeg)

1712954669687-2.mp3 (2,52 MB, unknown.mp3)

>ČĖ
ir tiktais
<ĊĚ

Anonimas  Nr.9723

pavelavau vel,avau, ši kart ben pasirarapartoujsiu, če

Anonimas  Nr.9724

1713026278990.webm (10,53 MB, 854x480, qFeOpplTy2U.webm)


Anonimas  Nr.9753

1713541906554-0.jpg (30,57 KB, 301x301, cute edgy.jpg)

1713541906554-1.mp4 (4,53 MB, 1280x720, kai žalgiris prapisa.mp4)

1713541906554-2.mp3 (3,67 MB, Karkasas - choices.mp3)

Kam kurt naują temą, kuomet sena dar vis yra gera?

>ČE

Anonimas  Nr.9755

1713547084260.png (3,68 MB, 1414x2000, 9b952af9f616eb85c79a78c380….png)

če

rytoj čeno gimtadienis
>tvk jau praejo 10 5 2 metai sedejimo nu-čene
Autorius redagavo šią žinutę. Ankstesnės šios žinutės versijos:
Iki
če

Anonimas  Nr.9757

1713555566345.jpg (586,97 KB, 1584x396, 386357826_624489059857686_….jpg)

če

Anonimas  Nr.10025

>>9753
kokia daina, senelyzai?
tokio gero gabalo be zodziu net nesu girdejes

Anonimas  Nr.10026

>>10025
Darude - smelio audra

Anonimas  Nr.10027

>>10026
dar rudė

Anonimas  Nr.10028

1715191792898.jpg (72 KB, 640x432, Not this one, retard!.jpg)


Anonimas  Nr.10038

>>10028
Karkasas - choices niekur neranda, nei googlej, nei niekur

Anonimas  Nr.10039


Anonimas  Nr.10040

>>10039
nu blemba dekui, pas mane google levas

Unikalūs IP: 11


    [Post a Reply]
[ ]   
 
[ / / ] [ b / int ] [ a / fo / g / mu / t ] [ visi / meta ]