[ / / ] [ b / int ] [ a / fo / g / mu / t ] [ visi / meta ]

/int/ - Internacionalus

Vardas
El. paštas
Tema
Žinutė
Failas
Įterpti
Parinktys
(Slaptažodis ištrynimui / redagavimui)

      

1703196657371.mp4 (14,71 MB, 320x240, Bentski - Teviskele pavoju….mp4)

Poland Anonimas  Nr.88

can somebody write text 4 this song ? i can't find this anywhere

Lithuania Anonimas  Nr.89

that's latvian not lithuanian sorry can't help indonesian bro

Lithuania Anonimas  Nr.90

1703198677851-0.png (4,29 KB, 122x85, ClipboardImage.png)

1703198677851-1.png (18,26 KB, 602x553, ClipboardImage.png)

lol sojus neskiria lenkijos nuo indonezijos

Lithuania Anonimas  Nr.92

>>90
cj tsg mymas is polandball bv, nes ten lenkijos veliava visada aukstyn kojom

Lithuania Anonimas  Nr.93

>>92
aha panasu, jog tu teisus

Lithuania Anonimas  Nr.94

Here you go pan Przekowicz-san:

Labas vakaras, ponios ir ponai                   | Good evening, ladies and gentlemen
Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai | Good evening, honourable television viewers
Tėvynė pavojuje | The homeland is in danger
Tėviškėlė pavojuje | The homeland [diminutive form] is in danger
|
Koks vakaras tylus ir šiandien man gera | What a quiet night and today it is good for me
(???) (???) (???) užtraukime dainelė | (???) (???) (???) let's sing a song
Po biški mėsytė(?) ir balta varnelė | A bit of meat(?) and a white crow
Šiandien paskraidysime tra-lia-lia-lia | Today we'll fly tra-la-la-la
|
Iš lauku ir kloniu | From fields and valleys
Miestu ir kaimeliu | Cities and villages
Nepaprastai malonu | It is unusually pleasant
Nors iš tikro atvirkščiai | Even if in actuality it is the opposite
|
Paimkite pavyzdžiui mane | For example take me
Esu šaunuolė mergina | I am a great girl
Bet patys matote | But you see for yourselves
Sėdžiu tamsoje je-je | That I sit in darkness je-je
|
Elektros, duju ir vandens nėra | There is no electricity, gas or water
Ir širdyje vien tuštuma | And in the heart there is only emptyness
Galbūt išauš ir mano valanda a-ha | Maybe my hour will come a-ha
|
O aš toks mažas, toks lengvas | But I am so small, so light
Man tai nieko ne trūksta | I do not lack anything
Man taip gera gyventi pertekliuje materialiniame | For me it is good to live in material excess
|
Aš taip mėgstu valdyti | I like to rule so much
Aš taip mėgstu valgyti | I like to eat so much
Toks jau būdas manasis | Such is this way of mine
Ir buda tokia | And this doghouse
|
Naktinė pamaina kurioje aš sutikau tave | The night shift where I met you
Tu nežinojai, kad aš esu mafijinė struktūra(?) | You did not know that I am the mafia structure
Ir net neįtarei, kad esu pasiryžęs bet kada | And you did not even suspect that I am willing to at any moment
Prišikti žmogui aš į dušą ir šitaip ne už ką | Take a shit in a person's shower and for no reason whatsoever
|
Kas čia atsitiko, o-o-oo | What happened here, o-o-oo
Esame pareigūnai, vo | We are officers, vo
Viskas mums įdomu, o-o-oo | Everything is interesting to us, o-o-oo
Mūsų neeilinis (??) svarbus vaidmuo(?) | Our extraordinary important role
|
Paslaptingas įvykis, o-o-oo | A mysterious event, o-o-oo
Tai nusikaltimas, va-je | It is a crime, va-je
Stovime mes sargyboje, na-je | We stand guard, na-je
Viska išsiaiškinsime teisme, e | We'll sort it all out in court, e
|
Aš nežinau | I do no know
Kaip tai įvyko | How it happened
Nieko aš nemačiau | I did not see anything
Esu akla teisybe | I am blind truth
|
Gaila pasodinti | A pity to plant [as in to force someone to take a seat, as in to send to prison]
Gaila pasodinti | A pity to plant
Gaila pasodinti | A pity to plant
O kodėl gi ne? | But why not?
|
Gal tegul pasėdi | Maybe let them sit
Gal tegul pasėdi | Maybe let them sit
Gal tegul pasėdi | Maybe let them sit
Su manimi kine | With me in the cinema
|
Tėviškėlė, kas tau sapnuojasi? | Homeland, what are you dreaming?
O gal tu nemiegi | Or maybe you are not sleeping
Gal tik šiaip sau guli | Maybe you are lying down for no reason
|
Tėviškėlė, mes tavo sūnūs | Homeland, we are your sons
Ir dukros, ir dukros | And daughters, and daughters
Ir mamos, ir tėtės | And mothers, and fathers
|
Tėviškėlė, po tavo stogu(?) | Homeland, beneath your roof(?)
Svetimo skausmo | Stranger's [or foreign or etc.] pain
Kaip ir nėra | Seems to be none of that
|
Tėviškėlė, žadėtoji žeme | Homeland, the promised land
Ir nesvarbu | And it does not matter
Kad (???) | That (???)

Poland Anonimas  Nr.137

>>94
not him but I also have autism so thanks

Lithuania Anonimas  Nr.138

>>94
>(???) (???) (???) užtraukime dainelė
Kai nučiuožia stogas užtraukiam dainelę

Unikalūs IP: 6


    [Post a Reply]
[ ]   
 
[ / / ] [ b / int ] [ a / fo / g / mu / t ] [ visi / meta ]