[ / / ] [ a / b / fo / g / int / mu / t ] [ visi ] [ ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Tema
Žinutė
Failas
Įterpti
Parinktys
(Slaptažodis failų trynimui.)

          2022/06/30 - Atnaujinimų sąrašas

  [Eiti į apačią]   [Katalogas]   [Grįžti]   [Archyvas]

1656007133995.jpeg (23,43 KB, 600x485, ausines.jpeg)

Anonimas  Nr.1442

>suplė-šysim
>į ga-balus
>tuos koo-lorado va-balus
>ir bulvės
>vėl žy-y-dė-ės

Anonimas  Nr.1443

1656007559069.png (27,54 KB, 354x286, 1539311278124.png)

>BOLLLLŠEVIKAI TEGUL ŽINO
>KAD DAR KARRRRRTĄ ŽYYYYGIS BUUUUUSSS
>IŠ MIŠKŲ, IR IŠ BERŽYNŲ
>VIRAI JIEMS PARUOŠ KAPUUUUSSS

Anonimas  Nr.1444

1656013312317.jpg (5,49 KB, 208x243, 623.jpg)

>PRIIMK MANO AUKĄ
>ATŠAUK SAVO BAUSMĘĘĘĘ
>...
>KUR ŠAKNYS ĮAUGĘĘĘĘ
>LEISK MAN SUGRĮĮĮŽT
>UUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEE

Anonimas  Nr.1445

1656018537126.png (707,23 KB, 1054x526, 1527967878845.png)

>AŠ NUOŠIRDŽIAI GALVOJAU, KAD TU BŪSI PAPRASTA
>IR KAD SAVO ŠIRDĮ TAU GALĖSIU ATIDUOTI Į RANKAS
>IR NETIKĖJAU NIEKADA KAD TU PAVESI TAIP MANE
>DABAR NEPRIPAŽĮSTI KAD PATI BUVAI KALTA
. . .
>TU PATI BUVAI KALTA

Anonimas  Nr.1446

1656022648593.mp4 (6,77 MB, 576x1024, Snaptik_704816231643252659….mp4)

ce

Anonimas  Nr.1451

E č

Anonimas  Nr.1464

1656095718626.jpg (65,6 KB, 832x1000, 367.jpg)

>Jei meilės laivas kitam krante,
>Lai neša burės jį pas tave,
>Kai buvus meilė sugryš ir abejonių >neliks,
>Laivai svajonių dangui skraidys.

Anonimas  Nr.1482

1656189898292.jpeg (21,1 KB, 217x220, index(69).jpeg)

>UUUUUUUUUUU
>AAAAAAAAAAA
>ŽIRGAS PARNEŠ MANO ŠŪDĄ NAMO!!!!

Anonimas  Nr.1483

1656191155199.png (22,66 KB, 333x519, UAUAUA.png)

>>1482
>UUUUUUUUUUUUUUUUU
>AAAAAAAAAAAAAAA
>UUUU UUU UUU UU AAA
>AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA

Unikalūs IP: 8


[Eiti į viršų][Katalogas][Grįžti][Post a Reply]
Ištrinti žinutę [ ]
[ / / ] [ a / b / fo / g / int / mu / t ] [ visi ] [ ]