[ * ] [ a / b / t / ž / tv ] [ pol / g / biz / mu / int ] [ mega ] [ talpykla ] [ ] [ twitter ]

/ž/ - Kompiuteriniai /ž/aidimai

Vardas
El. paštas
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

2020/07/20 naujos taisyklės
| Nesimato naujų temų/atsakymų, JS neveikia? Bandykite perkrauti puslapį su CTRL+F5 (privers naršyklę rodyti naujausią puslapio versiją).

Failas: 1567594846548.jpg (1,01 MB, 2000x851, 5a8a7ea7c71e244ce97e95cf29….jpg)

 No.58

>tjk niekados nežaisi Automatos vėl pirmą kartą

 No.59

Failas: 1567595824676.jpg (58,16 KB, 1485x1101, 1496796698608.jpg)

>po dvidešimties minučių

 No.60

Failas: 1567628435286.png (2,69 MB, 1220x813, ClipboardImage.png)

>tjk niekados nežaisi Chrono Trigger primą kartą

 No.61

>>58
O aš žaisiu!
Jau beveik susirinkau kompą, o kai susirinksiu, tai, kad plieksiu!
:DDDDDDDD

 No.62

Failas: 1567769145621.jpg (594,5 KB, 1080x1920, yande.re 378899 cleavage g….jpg)

>>61
Svarbiausia trečia t.y. pagrindinė pabaigą

 No.63

Failas: 1567881244123.png (105,52 KB, 777x286, ClipboardImage.png)

Norėčiau žasit TF2 pirmą kartą :(

 No.64

Failas: 1568012562494.webm (2,99 MB, 1920x1080, 1561022259853[1].webm)

>tjk niekados nepalaižysi 2B'ės pėdų

 No.65

Failas: 1568012902660.jpg (14,98 KB, 314x364, heatenings intensifies.jpg)

>>64
Tik vakar nofap pradėjau…[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ * ] [ a / b / t / ž / tv ] [ pol / g / biz / mu / int ] [ mega ] [ talpykla ] [ ] [ twitter ]